• Haninges geologi

  Nov 11

  Haningebygden är en verkligt gammal bygd - förmodligen mycket äldre än du anar. Det berg som vilar under våra fötter bildades för cirka 2 000 miljoner år sedan och kallas urberg. Då reste sig en väldig bergskedja över Haningebygden - kanske av Alpernas mått. Därefter har naturkrafterna slipat ner bergskedjan till ett nästan plant golv. Gå upp på vilken höjd som helst och betrakta horisonten! Du kommer att finna den överraskande jämn, utan några berg och dalar. Det du ser ä...

 • Djurliv i Haninge

  Nov 11

  Tack vare det omväxlande landskapet är Haninge en viltrik kommun. Av de större däggdjuren är rådjur, älg, grävling och fälthare alla vanliga syner. Skogsharen hittar man främst i de större skogsområdena. Ekorre, mård och hermelin är inte heller ovanliga, även om ekorrstammen kan variera kraftigt år från år. Räven har börjat återhämta sig efter de omfattande skabbangreppen. Dovhjort, kronhjort och vildsvin är arter som inplanterats eller rymt från vilthägn. Idag kan du stöt...

 • Vegetation och flora i Haninge

  Nov 11

  Som du säkert har märkt finns det mycket skog i Haninge. Barrskogen är vanligast och på höjdpartierna där jordtäcket är tunt dominerar den karga hällmarkstallskogen med renlavar och ljung på marken. I sänkor och på sluttningar där jordmån och vattentillgång är bättre, växer mest granskogar med en undervegetation av blåbär, lingon och olika mossor. Närmare kusten och i anslutning till odlade marker tilltar lövskogen, ofta bestående av björk och asp. På vårarna frodas här en...

 • Allemansrätten- allemansvett

  Nov 11

  I vårt land har vi en unik rättighet att ströva fritt i skog och mark. Denna rättighet, som inte finns i så många andra länder, kallas allemansrätten. Det är en gammal sedvänja som numera finns inskriven i miljöbalken. Men rättigheter innebär också skyldigheter. Vad vi inte får göra finns inskrivet i olika lagar och förordningar. Observera att i fågelskyddsområden, naturreservat och andra naturskyddade områden gäller särskilda bestämmelser. Det här får du göra: • gå eller ...

 • Haninges naturförhållanden

  Nov 11

  Haningelandskapet ingår i en större helhet som brukar kallas det mellansvenska sprickdalslandskapet. Terrängen är småkuperad, med en ständig växling mellan berg och dalgångar och utan några egentliga toppar. Sprickorna kan ibland följas miltals genom landskapet. Ibland är de uppodlade dalgångar, ibland ligger långsmala sjöar i sprickorna, som till exempel Årsjön och Drevviken. Det här landskapet har sina rötter flera hundra miljoner år tillbaka i tiden, och är format av na...