• Kallhäll – från skog och lantbruk till verkstad, bostäder och mjölk!

    Järfälla kommun 20/11

    Den lantliga miljön i Kallhäll förvandlades i början av 1900-talet till en industrimiljö med fabriksbyggnader och arbetarbostäder. Idag växer höghus upp i kanten av Görvälns naturreservat intill Mälarens strand, där höga värden bevaras och uppskattas av invånarna. Vi besöker också ett senmedeltida kulturlandskap, tittar på skålgropar från bronsåldern och avslutar med en ekodukt-promenad. Samling och avslut: Kallhälls station, gångbron mot centrum. Övrig information: Längd:...