• Ny vandringsledskarta

    Apr 23

    Nu har vi tryckt en ny översiktlig vandringsledskarta. Den finns att köpa på Lundells bokhandel och Naturum Dalarna.

  • Avbrutna träd i höjdlägen

    Leksands kommun Mar 23

    Under vintern var det mycket snö i högre belägna områden och det blev många toppbrott. Vi röjer efter hand men det kan ligga kvar på många ställen ännu.