• Nhl3tdi11renv8ynnqnz

    Upptäck Lidingös alla trollsländor

    Lidingö stad Jul 17

    Trollsländor trivs bra på Lidingö. I en inventering av trollsländor på Lidingö har 30 av Upplands totalt 52 kända arter hittats på Lidingö. Störst chans att se många olika trollsländor har man vid Stockbysjön, där 27 arter har hittats. Men även runt Kottlasjön, Östra och Västra Långängskärret, Mölna kvarndamm och vid Mulletjärnen i Trolldalen går det att hitta många olika arter. • Vi hoppas att rapporten ska väcka nyfikenhet och locka ut folk att titta efter trollsländor...