Bondebacka

Bondebacka, in the heart of Motala, is one of the city's most frequently used green areas. The open fields around the radio station are surrounded by vivid forest areas dominated by oaks and hazel trees. In the spring, before oaks and hazel trees steal all the light, the ground is covered with wood anemones. Old ash trees with silver-gray trunks frames in the driveway to the radio station.

At Bondebacka, there are trails with lighting that are looked after in winter as well. The whole forest is crossed by small paths that are fun for the children to discover. In the area there is also a disc golf course (Freesbee golf). At the preschool in the parking lot of the radio museum there is a tree path for children, with facts about various trees along the path.

At each entrance to the area, there is a sign about Bondebacka with the entire path system and outdoor facilities pointed out.

Bondebacka farm was partly used until the 1970s. Today, Bondebacka functions as an association farm. Here is, among other things, a small herb garden. The open areas are today managed with meadow mowing to benefit vascular plants and the insects that depend on these sources of nectar. Here you can see many butterflies and bees, several of which are red-listed and last but not least, you can see one of Motala's responsible species, the rattle grasshopper (Psophus stridulus) with its carmine-colored wings.

To do:
 • Recreation area
 • Editor's choice
Directions:

Kör upp mot Bondebacka från Lasarettsgatan.

Contact us

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Elljus på gång i Bondebacka!

  Motala kommun Nov 24

  Efter beslut i bildningsnämnden den 12 november kommer Motala kommun nu att utveckla Bondebackaområdet ytterligare, med att sätta upp belysning på vår 2,5 km sträcka. Vi har under året sett att vårt friluftsområde har blivit väldigt populärt och används flitigt, vilket gör att vi vill skapa förutsättningar för det även under årets mörka period. I detta arbete samarbetar vi med vår kommunekolog för att säkra upp att arbetet görs med så lite påverkan som möjligt på naturen. ...

 • Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

  Motala kommun May 28

  MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöomb...

 • Nu blommar Motalas ängar

  Motala kommun Jul 10

  I Motala stad finns det kvar rester av ängsmark från forna tiders jordbrukslandskap. Dessa blommar nu för fullt och bidrar med färglad blomsterprakt. Blommorna är livsviktiga för våra humlor och bin. Ängsmarksytorna i staden ser väldigt olika ut. På vissa större ytor kan ängen slås som vall med traktorredskap. På mindre ytor är manuella redskap mer lämpliga, till exempel lie eller röjsåg med skärande klinga. Tidpunkten för slåttern är viktig eftersom att ängsväxterna ska h...

 • Kommunens första hundrastgård på Bondebacka presenteras nu på naturkartan

  Motala kommun Aug 26

  Under våren 2015 har Motala kommun i samarbete med den nybildade föreningen Motala hundrastgårdar anlagt kommunens första hundrastgård. Hundrastgården ger möjlighet till dig som hundägare att släppa din hund lös och kanske träffa andra hundar att leka med.

 • Evighetsträd i Motala kommun

  Motala kommun Jan 10

  Arbetet med projektet Evighetsträd och 100-årsträd i tätorterna är nu klart. 200 träd har valts ut i kommunens tätorter som evighetsträd, från ett stort urval kandidater. Det finns så klart en stor mängd träd som alla skulle platsa som evighetsträd men själva projektet sträckte sig till 200 träd. Tio 100-årsträd har planterats och död ved har placerats eller sparats på tio platser. I framtiden kommer troligtvis fler evighetsträd väljas ut, även fler plaster med död ved och...

Want to go
 • 20201029151844 myphoto.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Been there
 • 20170723233716 4 mqtvxa.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20170209163718 gml.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20160927144707 profilbild.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200612133251 hs.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Comment
 • 20160927144707 profilbild.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Fia Sundin

  Snart kommer bänkar med ryggstöd och armstöd att placeras ut runt motionsspåret på Bondebacka.

  about 5 years
 • 20200612133251 hs.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Henrik Sandberg

  Snart är elljusspåret klart på Bondebacka :)

  almost 7 years