• Dezjqz4fpnkiyr6ifh0o

  Rovfågelskådning från Kisatippen

  Motala kommun 01 Sep 09:30

  Motala Biologiska Förening bjuder in till Rovfågelskådning vid Kisatippen/Mygghultstippen i norra Bråstorp. Kisatippen är vid det här laget välkänt som en av Motala kommuns bättre lokaler för att se sträckande rovfåglar. Vi gör ett försök att pricka in en toppdag med framförallt sträckande bivråk. Ev. inställd utflykt meddelas på MBF:s hemsida och på Facebook. Reservdatum är 8/9 Medtag matsäck och gärna strand/campingstol. Avresa från föreningslokalen kl. 09.30. sluttid ca...

 • Qzbn6z8fqrj9uyugygyn

  Motala Biologiska Förenings Månadsträff - Giftsvampar

  Motala kommun 11 Sep 19:00

  Hur giftig är en giftig svamp? Svampkonsulent Gunilla Ångström-Balla gör en genomgång av några svampar man ska undvika. Föreningslokalen kl. 19.00 Arr: Motala Biologiska Förening

 • Wgkz29trrqwn8cjbs0xk

  Svamputflykt

  Motala kommun 15 Sep 09:00

  Svampkonsulent Gunilla Ångström-Balla leder en utflykt där vi lär oss vilka svampar man kan ta med sig hem i svampkorgen. Tid ca. 2-3 tim. Samling vid Motala Biologiska Föreningslokal kl. 09.00 för färd till en närliggande svampskog. Vid frågor ring Tel. 070-678 77 26 Arrangörer: Motala Biologiska Förening och Motala Kommun. Barn och familjeanpassat.

 • Tqigmvvf3lbyehkh3ija

  Grottsafari med Motala Biologiska Förening.

  Motala kommun 22 Sep 09:00

  Årets utflykt ägnas den södra länsdelen, där vi besöker kända och okända grottor, blockbildningar, håligheter och andra naturfenomen under en heldag. Medför därför riklig kost, ficklampa, hjälm och oömma kläder. Samling vid föreningslokalen kl. 09.00 för samåkning. Ledare; Evald Markheden, 0141-527 97, 0730-260 383. Arrangör: Motala Biologiska Förening Familjeanpassat.

 • D21jbvbqhqcqzjdxrwqo

  Utflykt till Häradsskär i Gryts Skärgård

  Motala kommun 28 Sep 08:00

  Ett tillfälle att tillsammans med Motala Biologiska Förening få besöka Häradsskär i Gryts skärgård under den stora höstflyttningen av fåglar. Vi får också se den ringmärkning av fåglar som pågår. Vi gör en dagsutflykt med bil till Fyrudden och därifrån båttaxi till Häradsskär. Räkna med tidig avfärd! Uppgifter om kostnad och avresetid kommer att läggas ut på MBF:s hemsida och Facebook. Föranmälan till Magnus Thelander, 0141-23 32 39, 070-565 38 72 Arr: Motala Biologiska Fö...

 • O9tk0wsl0ice2xzn8ego

  Hamling på Soldatängen

  Motala kommun 28 Sep 09:20

  Vår äng har en stark tillväxt av sly, som måste bort. Passa på att lära dig att hamla träd. Vi har ett 25-tal träd som hamlas (topphuggs) med olika årsintervall. Detta förfarande tillämpas inte så ofta numera, men vi gör det på vår äng. De buskiga kronor som bildas gynnar en mängd fåglar och insekter. Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Tomas Lundqvist 073-078 06 67 Arr: Naturskyddsföreningen

 • X40nkh9jivd9joou6v8x

  Vandring på Skönnarboleden

  Motala kommun 06 Oct 09:00

  Tillsammans med Motala Biologiska Förening kan vi nu vandra den vackra Skönnarboleden norr om Tjällmo, den går förbi lämningar av områdets järnhantering vid Skönnarbo. Sedan följer leden sjön med tillfälle till vackra upplevelser fram till ett vindskydd med plats för fika. På tillbakavägen kan man välja att gå upp på Tyleklint, varifrån man har en vidunderlig utsikt. Skönnarboleden är 10 km lång, men man har möjlighet att korta vandringen med ca 4 km. Samling vid förenings...

 • Wly6adjphykornlw6civ

  Motala Biologiska förenings Månadsträff - Kärsbyåns vilda öringsstam

  Motala kommun 09 Oct 19:00

  Vi får besök av Motala Flugfiskare, som pratar om sin biotopvård som har mål att genetiskt rädda Kärsbyåns vilda öringstam. Motala Biologiska Förenings lokal kl.19.00 Arr: Motala Biologiska Förening

 • Xub9tqmfd9atiufrta0z

  Mossvandring i Karshults ädellövskog

  Motala kommun 13 Oct 13:00

  Vi vandrar tillsammans i det blivande naturreservatet och tittar närmare på många av de mossor som finns i området samtidigt som vi lär oss mer om området. Kuperad terräng, stundtals fuktigt, tag på vandringskängor. Medhavd fika kan förtäras i skogens lummiga miljö. Kostnadsfritt. Arr: Motala kommun, Staffan Carlsson tel. 0141-222521. Från Borenshult följ Borensvägen och sväng i på Stugvägen. Från Rv34 vid Karlsbykorset, sväng av mot Borenshult och sväng in på Stugväg...

 • C5jbei8tm6pznln5mql9

  Fågelholksrensning i Sjöbo-Knäppan

  Motala kommun 19 Oct 09:00

  Under hösten 2018 rensade Motala Biologiska Förening 189 holkar i naturreservatet. Intressanta fynd gjordes. kom och hjälp till! Båda dagarna kl. 09-19, samling vid Sjöbotorpet. Kontaktperson: Evald Markheden, 0141-527 97, 0730-260 383. Arr: Motala Biologiska Förening

 • Bxkmqagdqsr2ooctviul

  Hamling på Soldatängen forts.

  Motala kommun 19 Oct 09:30

  Naturskyddsföreningen fortsätter med ängsarbetet med röjning och hamling av träd. Grillen kommer att tändas så ta med nåt gott att grilla. Ansvarig Bo Johansson 076 814 87 44 och Tomas Lundqvist 073 078 06 67

 • Pjmkx9c9xdfcofpmnyx1

  Fågelholksrensning i Sjöbo-Knäppan

  Motala kommun 20 Oct 09:00

  Under hösten 2018 rensade Motala Biologiska Förening 189 holkar i naturreservatet. Intressanta fynd gjordes. Kom och hjälp till! Båda dagarna kl. 09-16 samling vid Sjöbo-torpet. Kontaktperson: Evald Markheden, 0141-527 97, 0730-260 383 Arr: Motala Biologiska Förening

 • Mnu0iiywnjdolt2z0umh

  Öringguidning i Kärsbyån

  Motala kommun 06 Nov 19:00

  Vi studerar öringen på nära håll när den går upp i Kärsbyån för att leka. Guidningen inleds inomhus med att Motala Flugfiskare presenterar de naturvårdsarbeten som utförts i Kärsbyån och som de årligen underhåller. Fika serveras. Därefter samåker vi ut till Kärsbyån på öringspaning. Kläder efter väder samt mindre ficklampa rekommenderas. Inga strålkastare. Kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat till 12 deltagare per tillfälle. Föranmälan görs på tel. 073-708 53 83...

 • Zh0gtfsrfwg4ceaent6g

  Höstfix med Naturskyddsföreningen

  Motala kommun 09 Nov 09:30

  Återigen en trevlig dag på ängen. Det vi upplever tillsammans ger en gemenskap kring ett mål att hålla landskapet öppet. genom att röja sly, ta bort buskar och även träd ger solljuset livskraft åt den lågväxande floran och en ökad artrikedom. Fikapausen vid vid grillplatsen ger utrymme för diskussioner och delgivande av upplevelser från naturen. Arr: Naturskyddsföreningen Motala Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Tomas Lundqvist 073-078 06 67

 • Mpantpnoklo6mfkoa27v

  Öringguidning i Kärsbyån

  Motala kommun 13 Nov 19:00

  Vi studerar öringen på nära håll när den går upp i Kärsbyån för att leka. Guidningen inleds inomhus med att Motala Flugfiskare presenterar de naturvårdsarbeten som utförts i Kärsbyån och som de årligen underhåller. Fika serveras. Därefter samåker vi ut till Kärsbyån på öringspaning. Kläder efter väder samt mindre ficklampa rekommenderas. Inga strålkastare. Kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat till 12 deltagare per tillfälle. Föranmälan görs på tel. 073-708 53 83. Ar...

 • Ujfi2cybl1uxeserqr6c

  Månadsträff - Aktuella naturvårdsprojekt

  Motala kommun 13 Nov 19:00

  Motala Biologiska Förening får besök av kommunekolog Staffan Carlsson som informerar om aktuella naturvårdsprojekt i vår kommun Föreningslokalen kl.19.00

 • Uyyvndphrgnhxjb6t5jf

  Kommunrally - fågelskådning

  Motala kommun 16 Nov 00:00

  Tredje helgen i november (16-17/11)anordnas det årliga kommunrallyt i Östergötland. Rally pågår hela helgen och är en tävling mellan landskapets kommuner om att se så många fågelarter som möjligt. Alla fågelintresserade är välkomna att vara med och tävla för Motala genom Motala Biologiska Förening! Anmälan och mer info på www.ogof.se Kontaktperson: Gabriella Saxner Johansson, 0703-35 10 73

 • B3c9upyzmjddhdp4boaf

  Öringguidning i Kärsbyån

  Motala kommun 20 Nov 19:00

  Vi studerar öringen på nära håll när den går upp i Kärsbyån för att leka. Guidningen inleds inomhus med att Motala Flugfiskare presenterar de naturvårdsarbeten som utförts i Kärsbyån och som de årligen underhåller. Fika serveras. Därefter samåker vi ut till Kärsbyån på öringspaning. Kläder efter väder samt mindre ficklampa rekommenderas. Inga strålkastare. Kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat till 12 deltagare per tillfälle. Föranmälan görs på tel. 073-708 53 83. Ar...

 • Tf6eo4huu1i1hxtrpvuu

  Årets sista arbete på Soldatängen

  Motala kommun 30 Nov 09:30

  Naturskyddsföreningens sista arbetsinsats för året. Vi fortsätter skötselarbetet med b.l.a. sly och buskröjning. Fika vid grillbrasan är alltid uppskattat. vid tveksamhet beträffande väderläge kontakta de ansvariga. Arr: Naturskyddsföreningen Motala Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Tomas Lundqvist 073-078 06 67