Trail main hiking@2x Östgötaleden Rundslinga i Tjällmoskogarna

Denna nyanlagda led går igenom Tjällmos barrskogar på stigar och motionsspår. Den går förbi Hagstugan här finns parkering och bänkbord. Längs den västra leden går man på berg och genom kärr. Fram mot Tikhyttesjön går man på en höjd som ger en bra utsikt över sjön som man kommer närmare och närmare. Vidare går man på spänger genom myrmark med öppna vidder och senvuxna tallar. I norr går man en bit på landsväg och kommer senare fram till Skönnarboleden. Leden är mycket nära Tjällmo där man kan köpa och äta mat samt övernatta. En bra plats att utgå från.

Difficulty: Blue - medium
To do:
  • Trail main hiking@2x Hiking
Accessibility:
  • Trail main near parking@2x Near parking
Length: 16.4 km

Contact us

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.