Välkommen till Östgötaleden, 140 mils vandring i Östergötland