Want to go
  • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Been there
  • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
  • 20200704181042 4 1ejfqmo.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Comment
  • 20200704181042 4 1ejfqmo.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

    DemonInDistress

    vi gick från vindskyddet i Kulla till Söderköping. Trevlig väg, utom då man måste rusa över 100-väg med mitträcke. Bra svampskogar dessutom om man har ögonen med sig. rekommenderar vindskyddet vid Kulla varmt, det är jättefint. och det finns en tillgänglig (skyltad och tillåten) vattenkran på en gård i närheten om man behöver.

    12 months