Cykel- och gång väg längs Göta kanal

Söderköpings kommun 2021-04-06