Arbetet med leden påbörjades 1971 av medlemmar i Döderhults Naturskyddsförening och arbetet har sedan fortgått etappvis och slutfördes under våren–försommaren 1977. Leden är ungefär 16 mil lång och uppdelad på 8 etapper, vardera omkring 2 mil långa.

Scroll down