Väkommen till Romboleden! Romboleden är en historisk S:t Olofsled från medeltiden som pilgrimer vandrat till Nidaros/Trondheim. Romboleden går genom ett landskap där de gamla transportvägarna fortfarande finns kvar eller kan anas i landskapet. Genom Dalarna går leden ofta på gamla fäbostigar.
Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra tjänsten. Berätta för oss hur vi kan göra den ännu bättre!

Scroll down

Romboleden är en pilgrimsled från medeltiden. Den går från Mälardalen till Trondheim och Helig Olovs grav. Församlingar, kommuner, historiska föreningar, bygdeföreningar, eldsjälar, lokalt näringsliv och besöksnäring arbetar tillsammans i nätverk, med att rusta Romboleden som besöksmål. Första steget är att skapa en digital karta som ska vara ett bra underlag för vandraren. Sommaren 2020 beräknas kartan vara uppdaterad. Som ett led i kvalitetssäkringen provvandrar vi hela sträckan innan anser att kartan är klar. Vill du gå Romboleden, och om det är något du undrar, kontakta gärna våra lokala kontaktpersoner. Hjälp oss att bli bättre genom att berätta om din upplevelse!

Activity feed