Want to go
Been there
Comment
  • Maj Bergström

    Bra plats för rast och fika vid Åmosängsgården efter ca 12 km.

    over 1 year
  • Maj Bergström

    Naturkartan är ett måste för att hitta leden då vi inte hittade en enda markering. Det blev extra svårt när vi inte hittade stigen genom en mosse och fick gå i obanad terräng mha GPS och Naturkartan. Första km på Sollerön var jättefina plus den sista milen mot Mora. Vi tog högersväng när leden delade sig och jag tror det var ett bra val.

    over 1 year