Skogstorp naturreservat

To do:
  • Nature reserve
Directions:

Reservatet ligger cirka 2 kilometer öster om Gnesta i Södertälje kommuns sydvästligaste del. Du når reservatet genom att parkera bilen vid en vändplan i Simonsdal. Därifrån kan du följa en stig in i reservatet, ca 100 m. Det finns än så länge inga iordningsställda stigar i reservatet.

Contact us

Sk smal svart

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00