• Bäver i Klara sjö

  Stockholms stad Nov 20

  Idag hade vi besök av en bäver mitt i centrala Stockholm i Klara sjö. Helt obesvärad satt den ett par meter från gångvägen och åt för att efter en stund simma bort längs vattnet mot Karlbergs slott. Ett kul möte med naturen i storstaden.

 • Biologiska mångfaldens dag 22 maj

  Stockholms stad May 14

  FN har utsett den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Detta för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. I Stockholms stad uppmärksammar vi detta med en rad aktiviteter i stadens naturområden. Ett flertal förskolor kommer till exempel att sätta upp fågelholkar i våra grönområden.

 • Film om reservaten

  Stockholms stad Oct 25

  Vi har tagit fram en film om naturreservaten i Stockholms stad. Filmen presenterar stadens alla reservat och ger en glimt av vad du som besökare kan uppleva på plats. När Stockholm växer väntas fler vilja besöka reservaten och de blir då en allt större resurs för vårt välmående och som mötesplats. Stockholms stad satsar därför på utökad tillgänglighet och information, samt att utveckla områdenas rekreativa och ekologiska värden. Visionen är att reservaten ska bli än mer ti...

 • Skyltar med länk och QR-kod

  Stockholms stad Oct 18

  Nu sätter vi upp små skyltar med information om Naturkartan i våra reservat. På skylten finns en länk och QR-kod som leder dig till Stockholms stads information på Naturkartan. Detta för att göra det enklare att hitta till mer information om våra naturreservat. God Tur!

 • Vi höjer naturvärden och skapar blomrika ängar i Nackareservatet

  Stockholms stad Sep 04

  Stockholms stad har genom fastighetskontoret lagt om skötseln på flera av Nackareservatets ängsmarker under 2017. Målet är att höja ängarnas naturvärden och skapa mer blomrika ängar.