Pilgrimsvandra i Vallentuna

Vk logo
Vallentuna kommun
10 Sep 2021
1622472437

Människor har pilgrimsvandrat i alla tider och i alla religioner. Förr handlade vandringar ofta om att vandra till heliga mål eller som botgöring för att sona sina synder, idag handlar den nutida pilgrimsrörelsen i Norden om att ge utrymme för sin andliga längtan, att få tid till eftertanke och reflektion.

Pilgrim Vallentuna består av tre uppmärkta leder: Inga-leden som är 19 km lång, Ulfs-leden som är 11 km och Livstens-leden som är 6 km. Alla lederna har namn efter människor som levde i trakten på 1000-talet och som omnämns på runstenar.

  • Main Ingaleden, Vallentuna pilgrimsleder

    Inga-leden börjar vid Frösunda kyrka och Frösundagården, bara några hundra meter från Frösunda station, avslutas vid Lindholmens station. Leden går mestadels på väg farbar med rullstol och barnvagn, ett kort avsnitt går på traktorväg, som senare återknyter till landsväg.