Eldningsförbud även vid eldrastplatserna

Tyresta nationalpark 2020-06-24