Place main shelter@2x Långsjöns vindskydd

Vindskydd vackert beläget intill en porlande bäck och den smala Långsjön. I norra nationalparken ligger denna fina skogsjö, som har fyllt ut en del av den sprickdal som löper tvärs igenom nationalparken. Långsjön passar bra för ett kvällsbad, då solen värmer sluttningen vid vindskyddet.

To do:
  • Place main foraging@2x Foraging
  • Place main fishing@2x Fishing
Facilities:
  • Place main shelter@2x Shelter
  • Place main firesite@2x Firesite
  • Place main bathing@2x Bathing
Directions:

Från p-plats Brakmaren: Följ Storskogsslingan motsols ca två km, det är skyltat mot Långsjön. Ligger vid norra delen av Långsjön.

Contact us

Tyresta logo webb w

Peder Curman

Naturvägledare

Tyresta Nationalpark