Stensjödals eldplats

Accessibility:
  • Near toilet
  • Stroller accessible
Facilities:
  • Firesite
Directions:

P-plats Stensjödal, längs Åvavägen. Från parkeringen leder spåret uppåt förbi den s k Nedre dammen och fram till huset Stensjödal (Mjölnarbostaden). På motsatt sida över ängen ligger eldplatsen med vedlår.

Contact us

Tyresta logo med text webb

Jessica Ångström

Tyresta Nationalpark