Trail main hiking@2x Björkasjöstigen

Björkasjöstigen ingår Åkulla bokskogars ledsystem. Den förvaltas av Intresseföreningen Åkulla bokskogar. Startpunkten är på parkeringen vid Björkasjön i naturreservatet Björkekullen. Underlaget är grusväg, skogsstig och spänger. Sträckan på södra sidan sjön kan tidvis vara mycket blöt.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring