Taxås

I Taxås naturreservat finns Taxås klint. Denna höjd med utsikt över sjön Möckeln är perfekt för en picknick.

Taxås består av ädellövskog och gammalt odlingslandskap. Här hittar du också sällsynta blommor som blåsippa, vårlök, gullpudra, nunneört och vårärt. Den norra stigen (blå) passerar en hällkista i närheten av ladugården. Stigen leder dig sedan vidare upp till utsiktspunkten Taxås klint som höjer sig trettio meter över sjön. Till höger om stupet finns trappor ner till stranden där du både hittar rester av forna tiders stenbrytning och den gamla hamnen. Den södra odlingsmarken har tidigare varit åker och här finns den andra strövstigen (orange). På våren lyser hagarna vita av de många och stora häggarna.

Läs mer om växter och djur i reservatet samt de lokala föreskrifterna på Länsstyrelsens hemsida via länken nedan.

Att göra:
  • Naturreservat
Vill dit
  • 20210401214742 test.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
  • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
  • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

    Basit Aziz

    Beautiful nature, a short walk with a nice view over the lake. You could take coffee with you and enjoy it together with a nice view of lake. There are a few benches where you could sit and have a picnic. Recommended place for any one who appreciate short walk with nice view.

    4 månader