Area main nature reserve@2x Gö naturreservat

Gö är ett populärt friluftsområde för utflykter, vandringar och bad. Det är också en fristad för många växter och djur. Betesdjuren har format en varierad lövskog med gläntor och grova träd.

Namnet Gö nämns första gången i kung Waldemars jordebok 1241 och syftar på den by som låg på halvöns östra sida invid vägen mot Gö udde. En mängd fornlämningar från olika tidsepoker visar på människans långa närvaro i området. Ett stort järnåldersgravfält är beläget på Nötanabben.

Betesdjuren har under lång tid format en varierad lövskog med gläntor och grova träd. På nätterna jagar fransfladdermusen, en av flera sällsynta fladdermusarter som förekommer här.

Fullständiga reservatsregler hittar du via länken nedan, men t.ex. får du inte tälta mer än en natt eller ställa upp husvagn eller husbil, göra upp eld, använda spritkök eller engångsgrillar annat än iordningställd eldplat, framföra farkost framdriven med vattenjetdrift i område markerat på sjökortet som grundare än 3 meter (= innanför 3 meterskurvan i sjökortet) eller medföra okopplad hund.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Naturreservatet ligger ca 7 km sydost om Ronneby. Du svänger av söderut från E22 i Listerby eller kör via Ronneby.

Buss 256 (mot Gö) från Ronneby resecentrum till hållplats Gökalv tar cirka 35 minuter. Gökalv befinner sig inom naturreservatet.

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby

  • Dmts2tho21wjnel80ogd

    47 naturreservat i Biosfärområde Blekinge Arkipelag

    ARK56 - Blekinges länkade kustleder 10 sep

    Inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag hittar du 47 naturreservat som alla erbjuder olika, men lika fantastiska naturupplevelser. Många av dem finns längs och runt lederna för vandring, paddling, cykling och segling i ARK56 - och många har en egen vandringsrunda med fina rast- och grillplatser. Alla är värda ett besök, oavsett om du gör en dagsutflykt eller är på ett längre äventyr längs lederna. Via länkarna i kartan kan du läsa mer om varje reservat, hitta vandringsrundo...