Vambåsa hagmarker naturreservat

Det strövvänliga naturreservat Vambåsa hagmarker ligger i ett tilltalande herrgårdslandskap. De värdefulla hagmarkerna har ett rikt växt- och djurliv. Här finns också många fornlämningar. Mest känt är gravfältet vid Hjortahammar.

Vambåsa hagmarker består av två delområden. Det ena ligger mellan väg E22 och Stora Vambåsa gård. Det andra området ligger längre söderut vid havskusten och gränsande mot vägen över till Almö. Det finns ett fågeltorn i det södra området där man kan skåda fåglar vid våtmarken intill.

Längst i söder ligger Hjortahammars gravfält, ett av Blekinges största fornlämningsområden. Här finns 120 synliga förhistoriska gravanläggningar som består av högar, stensättningar, treuddar, skeppssättningar och resta stenar. Gravfältet ligger väl synligt och framträdande i landskapet längs en rullstensås.

Under försommaren bjuder reservatets ängar på en rik blomsterprakt med bland annat flera orkidéer. Större delen av reservatet betas och områdets rika djur- och växtliv är kopplat till betestraditionen.

Reservatsregler hittar du via länken nedan, men t.ex. får du inte tälta eller uppställa husvagn, göra upp eld, medföra ej kopplad hund eller framföra motorfordon på anna än härför upplåtna vägar.

Källa: Wikipedia

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Du svänger söderut i ”Hasslörondellen” vid E22:an mellan Karlskrona och Ronneby.

Buss 154 från Karlskrona centralstation till hållplats "Gravfältet Almö" tar cirka 25 minuter. Naturreservatet ligger direkt väster om vägen vid hållplatsen.

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby

  • 47 naturreservat i Biosfärområde Blekinge Arkipelag

    ARK56 - Blekinges länkade kustleder 10 sep

    Inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag hittar du 47 naturreservat som alla erbjuder olika, men lika fantastiska naturupplevelser. Många av dem finns längs och runt lederna för vandring, paddling, cykling och segling i ARK56 - och många har en egen vandringsrunda med fina rast- och grillplatser. Alla är värda ett besök, oavsett om du gör en dagsutflykt eller är på ett längre äventyr längs lederna. Via länkarna i kartan kan du läsa mer om varje reservat, hitta vandringsrundor...