Vandringsrunda Gö

En led genom vackert kustlandskap, undersommaren med sällskap av betande kor. Går genom lövskog i söder, längs med kusten i väster och tallskog i norr. Rast- och grillplatser finns längs vägen (se kartan).

Blå markeringar på stolpar och träd längs med hela sträckan utom den delen som är landsväg. Orange markeringar på stolpar och träd från Gökalv badplats till Gravfältet (nordvästra delen av leden).

Att göra:
  • Vandring
Längd: 7.2 km
Underlag:

Södra markerade delen längs med skogsväg. Resten av den markerade delen stig genom skogen. Sydöstra delen längs asfalterad landsväg.

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby