• Tmyzbq0h5vfgmzb75z8m

    Håll koll på om det råder eldningsförbud när du ska ut i naturen!

    31 mar

    Som privatperson har du alltid ett eget ansvar att inte orsaka bränder när du är ute i naturen. Du måste vara aktsam vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand. Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte. Vid torr väderlek och sto...