Getaryggarnas naturreservat

Getaryggarna är ett starkt kuperat område och de två huvudbranterna går i nordsydlig riktning. I de delar av reservatet som har högst naturvärden växer barrblandskog men det finns också områden med mycket tall och björk där de äldsta träden lär vara långt över 100 år. I slänterna växer asp och sälg och här finns även sumpskog och kärr. Mellan huvudbranterna ligger en dal med vattenfylld botten. I norra delen av reservatet är det inte lika brant men även där finns en dal som slutar vid Rödmossen.

Getaryggarna är bevuxna med barrskog som består av mest tall med några mindre områden av hällmarkstall, och i nordväst sträcker sig ett kärrområde från norr till söder.Öster om branten finns ett kärr med en fantastisk flora att upptäcka! Här kan du hitta både orkidéer, tråd-, hirs- och ängsstarr och här trivs slåtterblomman.

Här finns också andra arter med höga naturvärden som till exempel revmossa, korallrot, mörk husmossa, garnlav, kattfotslav, skriftlav, korallav, havstulpanlav, flagellkvastmossa, lunglav, bårdlav, purpur­mylia, vedtrappmossa och gulnål. Branten i den södra delen av området är fantastisk!

Att göra:
  • Naturreservat
Parkering:

Sväng vänster längs den lilla Getaryggsvägen (vit skylt) och följ den 200 meter till vändplats med parkeringsmöjligheter.

Från söder: vägen mot Bränderyd till Kålsboda. Här viker du av längs Gummatorpsvägen (vit skylt). Följ denna en kilometer och fortsätt uppför en höjd öster om Raftabäcken. På den skogsklädda höjden syns reservatsmarkeringar. Till vänster finns en mindre parkeringsficka för en eller några bilar.

Hitta hit:

Från riksväg 31 mellan Norrhult och Lindshammar följ gul skylt mot Bränderyd. Efter 3,5 kilometer, sväng vänster längs den lilla Getaryggsvägen (vit skylt) och följ den 200 meter till vändplats med parkeringsmöjligheter.

Reservatet kan även nåd från söder. Fortsatt i så fall vägen mot Bränderyd till Kålsboda. Här viker du av längs Gummatorpsvägen (vit skylt). Följ denna en kilometer och fortsätt uppför en höjd öster om Raftabäcken. På den skogsklädda höjden syns reservatsmarkeringar. Till vänster finns en mindre parkeringsficka för en eller några bilar. Platsen är en bra utgångspunkt för upptäcktsfärder i Getaryggarnas södra delar. Du ka näven nå stämningsfulla Karlsgöl drygt 100 meter söder om Gummatorpsvägen.

  • Upptäcktsfärden i Norra Glasriket - 2-dagas cykelpaket

    28 jun

    2-dagas cykelpaket med utgångspunkt från Vidinge Gård Natur - Glas - Fika - Kultur - Historia En tvådagars cykeltur genom den Småländska idyllen, fylld av spännande upplevelser och aktiviteter. Den som vill kan förlänga vistelsen med någon dag med fler naturnära äventyr. Passar dig som: Vill ha lite längre sträckor för att njuta maximalt av den fina naturen i Glasriket. Beräknad tid på cykel 3-5 timmar per dag. Vill ha en cykeltur som erbjuder variation på upplevelser...