Beskrivning av Romboleden från 1931

Av Västerås Stift 2020-01-20