Tysta platser – en värdefull nyhet

Av Växjö kommun 2020-06-08

Nu finns 26 tysta platser och områden markerade på startsidan av Naturkartan Växjö och även taggade i appen. Målsättningen har varit att göra tätortsnära natur med god ljudkvalitet mer kända för våra invånare och besökare i Växjö. Platser med stigar i närområdet som är värdefulla för återhämtning, rekreation eller skogsbad i långsam takt. För att landa i grönskan, andas lugnare och samla ny energi.
En god ljudmiljö är mer än bara frihet från buller och en viktig kvalitet för hela upplevelsen i naturen. Tysta platser i ett område innebär att upplevelsen av önskvärda ljud starkt överväger påverkan av störande buller. Vid tysta platser ska minst 80 % av besökarna i ett område efter besöket anse att de har upplevt en god ljudmiljö lägre än 45 dB (A). Här kan man omges av naturens egna ljud; som vågskvalpet från sjön, en bris i lövverket eller fågelsången. Vindstyrka, väder, årstid samt tid på dygnet påverkar hur de tysta platserna upplevs i stunden. Ljudmätningar och platsbesök med bullerappen från Arbetsmiljöverket har ingått i kartläggningen av tysta platser runt Växjö stad. I den gröna faktarutan under respektive plats redovisas snittvärden från genomförda ljudmätningar. Välkommen ut till tysta platser för att njuta av stillheten med öppna sinnen.

Projektet har fortsatt och presenterar nu även fem större tysta områden på landsbygden i Naturkartan Växjö. Runt Asa, öster om sjön Örken, kring Kårestadån, utmed sjön Rottnen samt kring Åsnen finns stora arealer natur- och kulturmiljöer med utmärkt ljudkvalitet. Alla är väl värda en dagsutflykt till fots eller på cykeln för att utforska alla varierande naturtyper med fina vyer på köpet. Respektera som alltid allemansrättens grundregel - inte störa eller förstöra.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00