Tysta platser – en värdefull nyhet

Av Växjö kommun 2020-06-08

Nu finns 20 tysta platser markerade på startsidan av Naturkartan Växjö och även taggade i appen. Målsättningen har varit att göra tätortsnära natur med god ljudkvalitet mer kända för våra invånare och besökare i Växjö. Platser med stigar i närområdet som är värdefulla för återhämtning, rekreation eller skogsbad i långsam takt. För att landa i grönskan, andas lugnare och samla ny energi.
En god ljudmiljö är mer än bara frihet från buller och en viktig kvalitet för hela upplevelsen i naturen. Tysta platser i ett område innebär att upplevelsen av önskvärda ljud starkt överväger påverkan av störande buller. Vid tysta platser ska minst 80 % av besökarna i ett område efter besöket anse att de har upplevt en god ljudmiljö lägre än 45 dB (A). Här kan man omges av naturens egna ljud; som vågskvalpet från sjön, en bris i lövverket eller fågelsången. Vindstyrka, väder, årstid samt tid på dygnet påverkar hur de tysta platserna upplevs i stunden. Ljudmätningar och platsbesök med bullerappen från Arbetsmiljöverket har ingått i kartläggningen av tysta platser runt Växjö stad. I den gröna faktarutan under respektive plats redovisas snittvärden från genomförda ljudmätningar. Välkommen ut till tysta platser för att njuta av stillheten med öppna sinnen.

Projektet kommer fortsätta och även presentera fem större tysta områden på landsbygden i Naturkartan Växjö. Runt Asa, öster om sjön Örken, i östra kommundelen, utmed sjön Rottnen och i Åsnen-området finns stora arealer natur- och kulturmiljöer med utmärkt ljudkvalitet. Alla är väl värda en dagsutflykt.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00

Dela