• Vallaskogens dag

    Linköping kommun 27 apr 07:00

    Program Kl. 07.00 Gökotta med biologen och fågelskådare Ingemar Ander. Samling Kapellet. Kl. 10.00 Skogsvandring. Samling Kapellet. Kl. 13.00 Årsmöte Föreningen Rädda Vallaskogen Fenomenmagasinet. Samling Kapellet. Kl. 13.45 Biolog, Fil.dr. Karl-Olof Bergman berättar och visar bilder ”Skogens ekologi - från svenska barrskogar till tropiska regnskogar”. Samling Kapellet. Fenomenmagasinet är öppet för besökare. Arrangör: Föreningen Rädda Vallaskogen. Samling: Kape...

  • Natur och forntid i Norra slingan

    Linköping kommun 27 apr 14:00

    En vandring till minne av arkeolog Gert Franzén. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare: Annika Isaksson och Ulla-Britt Forsgren. Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet. Samling: Fröbergets parkering Tinnerö eklandskap. Kostnad: 20 kronor.