• Nijyexe4u1upl5ygpztw

  Kuperade betesmarker vid Bjäsätter

  Linköping kommun 2 aug 17:30

  Mitt inne i kommunens norra skogar öppnar Bjäsätter upp sig med kuperade betesmarker som pryds av såväl sällsynt flora som fauna. Följ med Lars Frölich och upplev dalgångens betade ljungmattor och spridda spjutenar under högsommarprakten. Arrangör: Linköpings kommun. Samlingsplats: Sväng av mot Bjäsätter från Stjärnorpsvägen, strax öster om Stjärnorp. Parkera i kurvan vid Bjäsätter Natura 2000, sydost om Handelsboden i Bjäsätter. Kör långsamt genom gården. Kostnad: 20 kr.

 • X1r9etpwkbg0dls9ia4n

  Slåtter på Naturskyddsföreningens äng i Bjärka-Säby

  Linköping kommun 12 aug 10:00

  Vi slår gräset med lie, räfsar ihop och hänger upp på traditionellt vis på hässjor. Föreningen bjuder på smörgås och svagdricka vid lunch. Lie och räfsor finns att låna. Arrangör: Naturskyddsföreningen i Linköping i samarbete med Studiefrämjandet. Samling: Ängen i Bjärka-Säby, där vägen mot Bestorp korsar järnvägen. Kostnadsfritt.

 • Ch1bk8qgrrjobqeokgbh

  Slåtterkväll på Fröberget

  Linköping kommun 16 aug 17:00

  Upplev vår årliga slåtter på torpet Fröberget. Vi bjuder på sill och potatis efter slåtterarbetet. Det är bra om du kan ta med dig lie och räfsa. Det finns redskap att låna. Anmälan senast den 15 augusti till Björn Ström (013-10 34 51, 0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com) för förtäringens skull. Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med Studiefrämjandet. Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö Eklandskap. Kostnadsfritt.

 • Ftqbg8kagqsr8f6fjlid

  Spindelsafari i Tinnerö

  Linköping kommun 19 aug 14:00

  Följ med spindelexperten Monika Sunhede på en vandring vid Frökärret för att se vad spindlarnas värld har ett erbjuda! Söta hoppspindlar, snabba snabblöpare, fascinerande hjulspindlar – ett axplock av dessa mytomspunna varelser som vi idag har ca 740 arter av i Sverige. Chansen är dessutom god att notera nya arter för Tinnerös eklandskap, som för tillfället är dåligt undersökt på spindelfronten. Arrangör: Linköpings kommun. Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandska...

 • Xck28plarecwnahklt7z

  Fladdermussafari vid Smedstad

  Linköping kommun 21 aug 21:00

  Följ med fladdermusexperten Håkan Ignell på en spännande guidning med ultraljudsdetektorer. Vi har chans att komma i närkontakt med 7 arter av fladdermöss! Arrangör: Linköpings kommun. Samling: Parkeringen vid Smedstad dammar, Haningeleden. Kostnad: 20 kr.

 • Sjgfedaqgmfcswjhyjuz

  Den kungliga Djurgården och dess gamla ekar

  Linköping kommun 1 sep 14:00

  Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare Pam Curwen och Annika Isaksson. Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med Studiefrämjandet. Samling: Karleplans parkering, busshållplats Djurgården, linje 2/4, Tinnerö eklandskap. Kostnad: 20 kr.

 • Bkt6v5qvnw5xchh4ffhs

  Barnguidning - Höghuset eken

  Linköping kommun 8 sep 10:00

  Vi synar eken både utanpå och inuti, samt omgivningen runtomkring i vårt vackra eklandskap. Kläder efter väder och medtag gärna matsäck. Guider är Ulla-Britt Forsgren och Janne Moberg (0709-47 40 31). Arrangör: Linköpings kommun. Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap. Kostnad: 20 kr.

 • Dsumilkceushrxpexsmq

  Lummig lövskog i Änggårdshagen

  Linköping kommun 8 sep 14:00

  Följ med Lars Frölich och Anders Persson på en natur- och kulturvandring i det kalkrika, betade lövskogsområdet vid Änggårdshagen. Här får man uppleva vackra kullar med täta hassellundar och grönskande vattenkällor. Området ligger även delvis inom ett riksintresse för kulturmiljövård med fornlämningar. Ta med stövlar! Arrangör: Linköpings kommun. Samling: Parkeringen till Lambohovs sportfält utmed Landbogatan. Kostnad: 20 kr.

 • Nwjkknji7bqpdqtpdi93

  Öppet hus på Fröberget

  Linköping kommun 9 sep 13:00

  Alla hälsas välkomna att titta in i det renoverade torpet och torparens miljö. Kaffe serveras. Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark och Studiefrämjandet. Samling: Torpet, Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap. Kostnad: 20 kr.

 • Mjmpfxvwzd5kzjamosjk

  Fornminnen och flora vid Fornborgen-Grävsten

  Linköping kommun 9 sep 14:00

  Kom och upplev en natur- och kulturguidning ledd av Lars Frölich och Anders Persson. Här blandas fornborgar och kulturminnen med frodiga brynmiljöer innehållandes en rik hagmarksflora. Arrangör: Linköpings kommun. Samling: Sväng av mot Ringstorp på vägen mellan Bankekind och Värna (även skyltat mot Grävsten). Kör sakta igenom gården, följ huvudvägen, och parkera på den angivna parkeringsplatsen efter 1.4 km på höger sida.

 • Dgbrzoxga5wvyxduj9uu

  Svamputflykt i Rydskogen

  Linköping kommun 11 sep 17:30

  Följ med svampkännarna Magnus Källberg (070-937 13 62) och Ulla Hodges (073-157 21 83) på en tur i Rydskogen och lär känna närnaturens olika svampar! Vanliga och mindre vanliga, ätliga och oätliga. Arrangör: Linköpings kommun i samarbete med Linköpings svampklubb. Samling: Parkeringen till Rydskogens motionscentrum. Kostnad: 20 kr.

 • Hmadjurkhz0kbfqvjzwu

  Forntid möter nutid runt Smedstad gård

  Linköping kommun 15 sep 14:00

  Här möts lämningar från järnåldern fram till de spår som den militära verksamheten lämnat. Vi ser vad de olika epokerna lämnat efter sig. Medtag gärna matsäck och grova skor. Vägvisare är Kjell Persson och Ulla-Britt Forsgren. Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med Studiefrämjandet. Samling: Parkeringen vid Smedstad dammar, Haningeleden, Tinnerö eklandskap. Kostnad: 20 kr.

 • Vwg8exrt6gt6puyr7n0k

  Svamptur i Ullstämmaskogen

  Linköping kommun 16 sep 10:00

  Ta med dig svampkorgen och följ med svampkännarna Magnus Källberg (070-937 13 62) och Ulla Hodges (073-157 21 83) till Ullstämmaskogens svampmarker. Du får lära dig såväl ovanliga som giftiga och ätliga svampar. Arrangör: Linköpings kommun i samarbete med Linköping svampklubb. Samling: Parkeringen för Ullstämmaskogens naturreservat. Kostnad: 20 kr.

 • Smbhipxi2e2iyvfou39q

  Svamptur för barn i Ullstämmaskogen

  Linköping kommun 16 sep 14:00

  Tillsammans med svampkännarna Magnus Källberg (070-937 13 62) och Ulla Hodges (073-157 21 83) tittar vi först på några vanliga svampar som är lätta att känna igen. Sedan ger vi oss ut i skogen och ser om vi kan hitta dem igen. Vi hittar säkert också andra svampar som ser spännande ut! Begränsat antal platser! Föranmälan till Linköpings kommun 013-20 64 00. Arrangör: Linköpings kommun i samarbete med Linköping svampklubb. Samling: Parkeringen för Ullstämmaskogens naturreser...

 • Czhgyuejisykdvvdgxjd

  Barnguidning - Hösten i Sturefors

  Linköping kommun 22 sep 10:00

  Vi tar en höstpromenad i de vackra omgivningarna kring Sturefors slottspark. Kläder efter väder och medtag gärna matsäck. Arrangör: Linköpings kommun. Samling: Parkeringen vid Sturefors gård på p-platsen längs infarten till slottet. Kostnad: 20 kr.

 • Avnkohl16ggulaewtluc

  Från vikingabron till den järntida storbondens gård

  Linköping kommun 29 sep 14:00

  Medtag gärna matsäck och grova skor. Vägvisare är Annika Isaksson och Ulla-Britt Forsgren. Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med Studiefrämjandet. Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö Eklandskap. Kostnad: 20 kr.

 • S3bnm5vc9uj97vckm8g5

  Torprunda på cykel

  Linköping kommun 6 okt 14:00

  Vi besöker torp och torpruiner runt Smedstad gård, en del med dramatisk historia. Medtag gärna matsäck och grova skor. Vägvisare är Pam Curwen och Janne Moberg (0709-47 40 31). Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med Studiefrämjandet. Samling: Parkeringen vid Smedstad dammar, Haningeleden, Tinnerö eklandskap. Kostnad: 20 kr.

 • H5exykafzbllicqkoxkm

  LIFE Bridging the Gap - Restaureringsåtgärder i ekmiljöer

  Linköping kommun 20 okt 10:00

  Eklandskapets brister i tid och rum jobbar Linköpings kommun med i ett omfattande EU-projekt tillsammans med flera länsstyrelser. Låter det spännande? Följ med kommunekolog Gunnar Ölfvingsson på en guidning bland mulmholkar, ekoxekomposter och veteraniseringsåtgärder. Arrangör: Linköpings kommun. Samling: Viggebysand, stora P-platsen. Kostnad: 20 kr.