• Earth Week - Föreläsning om den minskade biologiska mångfalden

  Linköping kommun 26 mar 18:00

  Vår planet rymmer ett myller av växt- och djurliv som i allt snabbare takt försvinner till följd av mänskliga aktiviteter. Karl-Olof Bergman från Linköpings universitet berättar vad den minskande biologiska mångfalden egentligen innebär och hur det kan bli ett problem i förlängningen. Under Earth Week uppmärksammas klimat och miljö med aktiviteter och föreläsningar. Veckan avslutas med Earth hour 30 mars. Arrangör: Linköpings kommun och Östergötlands Naturalhistoriska För...

 • Earth Week - Ugglor i Tinnerö eklandskap

  Linköping kommun 28 mar 19:00

  De fina ekmarkerna i Tinnerö eklandskap ger oss stora möjligheter att höra ugglor om förhållandena är de rätta. Vi gör en vandring och upplever vårvinternatten. Vi avslutar med fika vid brasan. Info Björn Ström (013-10 34 51/ 073-314 75 46, bjorn.strom@telia.com). Under Earth Week uppmärksammas klimat och miljö med aktiviteter och föreläsningar. Veckan avslutas med Earth hour 30 mars. Arrangör: Naturskyddsföreningen i Linköping och Föreningen Linköpings ekopark i samarbet...

 • Rödspovens dag

  Linköping kommun 13 apr 09:00

  Under förmiddagen finns guider från Linköpings fågelklubb vid plattformen i Nybro, Svartåmynningens naturreservat. Vi tittar speciellt efter reservatets stolthet rödspoven, som är en kommunal ansvarsart. Kontakt: Olof Hjelm (070-670 64 18). Arrangör: Linköpings fågelklubb. Samling: Plattformen i Nybro, Svartåmynningens naturreservat. Kostnadsfritt.

 • Barnguidning: Livet i dammen

  Linköping kommun 13 apr 10:00

  Har grodor och salamandrar vaknat? Med hjälp av håven söker vi livet i dammen. Är det grodornas vårsång vi hör? Medtag stövlar, kläder efter väder och gärna matsäck. Våra guider är Ulla-Britt Forsgren och Janne Moberg (070-947 40 31). Arrangör: Linköpings kommun. Samling: Vid parkeringen Tinnerö norra gravfält, infart från Lilla Askavägen, där en av kommunens informationsskyltar om Tinnerö eklandskap står. Kostnad: 20 kronor.

 • Vallaskogens dag

  Linköping kommun 27 apr 07:00

  Program Kl. 07.00 Gökotta med biologen och fågelskådare Ingemar Ander. Samling Kapellet. Kl. 10.00 Skogsvandring. Samling Kapellet. Kl. 13.00 Årsmöte Föreningen Rädda Vallaskogen Fenomenmagasinet. Samling Kapellet. Kl. 13.45 Biolog, Fil.dr. Karl-Olof Bergman berättar och visar bilder ”Skogens ekologi - från svenska barrskogar till tropiska regnskogar”. Samling Kapellet. Fenomenmagasinet är öppet för besökare. Arrangör: Föreningen Rädda Vallaskogen. Samling: Kape...

 • Natur och forntid i Norra slingan

  Linköping kommun 27 apr 14:00

  En vandring till minne av arkeolog Gert Franzén. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare: Annika Isaksson och Ulla-Britt Forsgren. Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet. Samling: Fröbergets parkering Tinnerö eklandskap. Kostnad: 20 kronor.