• Artrikedom och blomsterprakt på åkermark

    Linköping kommun 3 jul 18:00

    År 2017 påbörjade kommunen en lokal naturvårdssatsning för att på olika sätt öka den biologiska mångfalden på åkermark. Här har vi anlagt lärkrutor och insådd av åkerogräs. Tillsammans med vår guide Lars Frölich och en kommunekolog får vi denna sommarkväll veta mer om projektet och vi kikar närmare på den biologiska mångfalden. Arrangör: Linköpings kommun. Samling: Linköpings skidklubb, Vintervägen 15, Hackefors. Kostnad: 20 kronor.