Bondebacka

Bondebacka mitt i hjärtat av Motala tätort är ett av stadens mest flitigt utnyttjade grönområden. De öppna fälten kring radiostationen omges av lummiga skogsområden som domineras av ek och hassel. Om våren, innan ek och hassel stjäl allt ljus, är marken täckt av vitsippor. Gamla bokar med silvergrå stammar ramar in uppfarten till radiostationen.

På Bondebacka finns elljusspår som snöröjs vintertid. Hela skogen genomkorsas av små stigar som är roliga att upptäcka för barnen. I området finns också en discgolfbana (Freesbee-golfbana). Vid förskolan vid parkeringen till rundradiomuseet finns en trädstig för barn.

Vid varje entré till området finns en skylt om Bondebacka med hela stigsystemet och friluftsanordningar utpekade.

Bondebacka gård brukades delvis ända in på 1970-talet. I dag fungerar Bondebacka som föreningsgård. Här finns bland annat en liten örtträdgård. De öppna områdena sköts idag med ängsslåtter för att gynna kärlväxter och de insekterna som är beroende av dessa nektarkällor. Här kan du se många fjärilar och bin, flera som är rödlistade och sist men inte minst kan man se en av Motala kommuns ansvarsarter, trumgräshoppan. med sina karminröda vingar.

Att göra:
 • Friluftsområde
 • Redaktörens val
Hitta hit:

Kör upp mot Bondebacka från Lasarettsgatan.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Elljus på gång i Bondebacka!

  Motala kommun 24 nov

  Efter beslut i bildningsnämnden den 12 november kommer Motala kommun nu att utveckla Bondebackaområdet ytterligare, med att sätta upp belysning på vår 2,5 km sträcka. Vi har under året sett att vårt friluftsområde har blivit väldigt populärt och används flitigt, vilket gör att vi vill skapa förutsättningar för det även under årets mörka period. I detta arbete samarbetar vi med vår kommunekolog för att säkra upp att arbetet görs med så lite påverkan som möjligt på naturen. ...

 • Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

  Motala kommun 28 maj

  MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöomb...

 • Nu blommar Motalas ängar

  Motala kommun 10 jul

  I Motala stad finns det kvar rester av ängsmark från forna tiders jordbrukslandskap. Dessa blommar nu för fullt och bidrar med färglad blomsterprakt. Blommorna är livsviktiga för våra humlor och bin. Ängsmarksytorna i staden ser väldigt olika ut. På vissa större ytor kan ängen slås som vall med traktorredskap. På mindre ytor är manuella redskap mer lämpliga, till exempel lie eller röjsåg med skärande klinga. Tidpunkten för slåttern är viktig eftersom att ängsväxterna ska h...

 • Kommunens första hundrastgård på Bondebacka presenteras nu på naturkartan

  Motala kommun 26 aug

  Under våren 2015 har Motala kommun i samarbete med den nybildade föreningen Motala hundrastgårdar anlagt kommunens första hundrastgård. Hundrastgården ger möjlighet till dig som hundägare att släppa din hund lös och kanske träffa andra hundar att leka med.

 • Evighetsträd i Motala kommun

  Motala kommun 10 jan

  Arbetet med projektet Evighetsträd och 100-årsträd i tätorterna är nu klart. 200 träd har valts ut i kommunens tätorter som evighetsträd, från ett stort urval kandidater. Det finns så klart en stor mängd träd som alla skulle platsa som evighetsträd men själva projektet sträckte sig till 200 träd. Tio 100-årsträd har planterats och död ved har placerats eller sparats på tio platser. I framtiden kommer troligtvis fler evighetsträd väljas ut, även fler plaster med död ved och...

Vill dit
 • 20201029151844 myphoto.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • 20170723233716 4 mqtvxa.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20170209163718 gml.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20160927144707 profilbild.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200612133251 hs.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • 20160927144707 profilbild.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Fia Sundin

  Snart kommer bänkar med ryggstöd och armstöd att placeras ut runt motionsspåret på Bondebacka.

  ungefär 5 år
 • 20200612133251 hs.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Henrik Sandberg

  Snart är elljusspåret klart på Bondebacka :)

  nästan 7 år