Borensberg

Idylliska Borensberg ligger i den östra delen av Motala kommun vid Motala ström och Göta kanal. Orten har bra förbindelser med både Motala och Linköping. I den centrala delen av Borensberg finns gammal bebyggelse bevarad. Här finns bland annat Borensbergs Gästgiveri och Göta Hotell. Borensberg är också känt för sin sluss som byggdes 1820 med en fallhöjd på 0,2 meter. Slussen Niklas Agust är en enkelsluss och den enda i Östergötland som manövreras med handkraft. Väster om klaffbron och söder om kanalen ligger den gamla slussvaktarstugan byggd i sten på 1820-talet. Centralt ligger också Borensbergs gästhamn med plats för ett tjugotal båtar. I inloppet från sjön Boren finns en karaktäristisk fyr och pirarna som renoverades 1994.

Att göra:
 • Kulturmiljö
 • Nav
 • Park
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik
 • Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt

Kontakta oss

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Östgötaleden i Borensberg

  5 maj

  För tillfället pågår arbeten på flera håll med anläggningen av Östgötaleden i Motala kommun. Den första färdiga milen hade sin invigning den 23 april i Medevi-Västanvik. Invigningen lockade många vandringssugna besökare. Så hoppas vi även nästa invigning skall göra! På söndagen den 7 maj är det Borensbergsdagen och då kommer invigning av Östgötaleden i Borensberg stå som programpunkt. Invigningen hålls från kl. 15.00 till ca. 15.30 på Gätistorgets innergård. Välkommen! Ne...

 • Evighetsträd i Motala kommun

  10 jan

  Arbetet med projektet Evighetsträd och 100-årsträd i tätorterna är nu klart. 200 träd har valts ut i kommunens tätorter som evighetsträd, från ett stort urval kandidater. Det finns så klart en stor mängd träd som alla skulle platsa som evighetsträd men själva projektet sträckte sig till 200 träd. Tio 100-årsträd har planterats och död ved har placerats eller sparats på tio platser. I framtiden kommer troligtvis fler evighetsträd väljas ut, även fler plaster med död ved och...

 • Stoppa spridningen av vattenpest

  14 jun

  Hjälp Motala kommun att stoppa spridningen av vattenpest. Vattenväxten finns i bland annat Boren, Norrbysjön, Ljung­sjön och Roxen. Den är helt ofarlig för människor och husdjur, men ställer ändå till stora problem. Motala kommun arbetar intensivt för att minska, och i förlängningen stoppa, spridningen av vattenpest. Växten är en så kallad invasiv främmande art, som sprider sig i våra vatten. – Motala kommun har tillsammans med Linköpings kommun, länsstyrelsen, Tekniska ve...