Kärnskogsmossens naturreservat

Kärnskogsmossens naturreservat är beläget i Östergötlands och Motala kommuns norra del och gränsar i norr mot Örebro län. Den flacka skogsbygden i vilken reservatet ligger kallas Tyleskogen. Myrmarkerna i reservatet är till övervägande delen öppna eller glest skogbevuxna med tall eller glasbjörk. Området är en av södra Sveriges största myrmarker.

Vid Kärnskogsmossen finns det handikapp-parkering, tillgänglighetsanpassad toalett, och en rullstolsanpassad spång som går ute på myren.

I reservatet finns två rundslingor. Den norra rundan är 2,8 km och den södra slingan är 2,4 km. Från dessa går även en 7 kilometer lång anslutningsled till Skönnarboleden.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Att göra:
 • Naturreservat
 • Redaktörens val
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt
Hitta hit:

Vägbeskrivning: Från Tjällmo följ väg 211 ca 9 km norrut, till avtagsväg mot Mickelsbo, följ skyltning mot naturreservat.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • 20 naturreservat i Motala kommun

  Motala kommun 27 apr

  I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...