Kolarkoja, Skönnarboleden

Kolning är olika tillvägagångssätt för att framställa en träkol genom torrdestillering. Olika metoder är: Kolning i mila, kolning i retort, kolning i kolugn, kolning i grop. Kolarkoja är beteckningen på den temporära bostad som kolare ofta var hänvisade till under kolningsarbetet. När kolarkojan var aktiv löpte ofta väggfasta sittbänkar/sovplatser utmed långsidorna. Ingången vette oftast mot själva kolbotten, det vill säga platsen för kolmilan.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Hitta hit:

Kolarkojan ligger längst upp i norr på Skönnarboleden.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.