Area main nature reserve@2x Vålberga mosse naturreservat

Söder om Borensberg och sydöst om sjön Boren ligger Vålberga mosse naturreservat. Våtmarker var förr frekvent förekommande i det Östgötska slättlandskapet, men har efter dikningar blivit en bristvara i landskapet. Vålberga mosse är därför unik med sitt läge i kanten av Östgötaslätten.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Vägbeskrivning: Från rv 34 kör man in mitt emot Brunneby kyrka mot Österstad. Efter ca 4,5 km tar man av mot höger mot Vålberga. Efter ca 1,5 km finns en mindre p-plats i Vålberga stugby.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • Op5jgb0comnjafheefeg

    20 naturreservat i Motala kommun

    Motala kommun 27 apr

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar so...