Area main nature reserve@2x Åheden

Åheden är ett litet urskogsartat skogsområde intill Skellefteälvens numera torrlagda fåra. Området är endast 0,12 kvadratkilometer stort men har trots det många fina växter. Skogen är storvuxen för att vara i Norrbotten. Träden är upp mot 25 meter höga. Det är en tät granskog i området som i norra delen övergår till mera tallskog.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Åheden ligger cirka 17 kilometer sydväst om Glommersträsk. Den lämpligaste tillfartsvägen till reservatet är österifrån via väg 365. Om du kommer norrifrån, sväng av västerut innan du passerar Skellefteälven, cirka 14 kilometer söder om Järvträsk. Efter knappt två kilometer kommer en vägkorsning, sväng västerut mot Stenbacken. Efter 5 kilometer passerar du länsgränsen in i Norrbotten igen, fortsätt cirka 500 meter. Lämna bilen och följ den lilla skogsvägen åt sydväst för att komma fram till naturreservatet.