Area main nature reserve@2x Alajaure

Alajaure är ett svårtillgängligt naturområde på gränsen mellan skog och fjäll. Området har ett rikt fågelliv. Det beror dels på områdets orördhet, dels på att här finns både fjäll- och skogsarter. Naturreservatet är 170 kvadratkilometer stort. Skoter är endast tillåten på led.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer norr om Kiruna, vid östra sidan av Torneträsk. Det finns inga vägar nära naturreservatet.