Area main nature reserve@2x Aptasvare

Längs fjällkedjans gräns mot skogslandet ligger ett i Europa unikt område med opåverkade skogsekosystem. Naturreservatet Aptasvare fjällurskog ingår som en länk i den kedja av naturreservat som ligger längs fjällranden. Området är 139 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Kommunikationer:

Aptasvare ligger mellan Kiruna och Svappavaara, söder om E10. Det går en asfalterad bilväg från E10 till Institutet för rymdfysik (IRF). Efter IRF fram till den lilla parkeringen där leden startar är det grusväg. Länstrafiken Norrbotten har en busshållplats vid E10/IRF Kiruna.