Aptasvare

Naturreservatet Aptasvare fjällurskog ingår som en länk i en kedja av naturreservat längs gränsen mellan fjällvärlden och skogslandet. Tillsammans bildar de här fjällnära reservaten ett unikt område av opåverkade skogsekosystem. Aptasvare är också ett populärt friluftslivsområde. Området är 139 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
Kommunikationer:

Aptasvare ligger mellan Kiruna och Svappavaara, söder om E10. Det går en asfalterad bilväg från E10 till Institutet för rymdfysik (IRF). Efter IRF fram till den lilla parkeringen där leden startar är det grusväg. Länstrafiken Norrbotten har en busshållplats vid E10/IRF Kiruna.