Area main nature reserve@2x Kurkkiorova

Här varvas åsar med större och mindre våtmarker. Skogarna har gott om gamla tallar som kan vara upp emot 400 år gamla. I sydvästra delen av området finns ett naturskönt, småkuperat område med gammal tallnaturskog. Området är 4,4 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Kurkkiorova ligger 7 kilometer öster om byn Lainio, strax norr om Lainioälven i nordvästra kanten av Pajala kommun. Följ vägen som går mellan Kitkiöjoki och Junosuando, 3 kilometer sydväst om korsningen till Keräntöjaärvi finns en skogsbilväg som leder till reservatet.