Area main nature reserve@2x Pessinki

Ur ett landskap av vidsträckta barrurskogar och myrar reser sig björkklädda lågfjäll som når drygt 500 meter över havet. Genom Pessinki skär flera djupa klippraviner, en gång utmejslade av istidens vattenmassor. Saatukkakursu är den mest imponerande, med frodig vegetation längs bäcken i ravinbottnen. Marjakursu i söder är en annan imponerande kursudal. Området är 972 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Pessinki ligger cirka 8 mil norr om Pajala. Skogsbilvägar går in i området vid Merasjoki och Koppelovaara och stigar från Viikusjärvi och Suijavaara.