Rautusakkara

Rautusakkara är ett svårtillgängligt bergsområde med tall- och granurskogar. Det omfattar lågfjället Sattavaara och sjöarna Sattajärvi och Rautujärvi. I den östra delen finns ett stort våtmarksområde med höga naturvärden. Området är 11 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Rautusakkara ligger några kilometer söder om rymdforskningsstationen Esrange. Det går inga vägar in i området.