Area main nature reserve@2x Sjaunja/Sjávnja

Naturreservatet Sjaunja/Sjávnja är lika stort som Blekinge län, och Sveriges tredje största naturreservat. Det ingår sedan 1996 i världsarvet Laponia. Här har det genom tiderna svurits över mygg och knott, det har klafsats bland myrar, vadats över bäckar, hoppats över stockar och stenar. Men de som antar utmaningen upptäcker också vildmarkens hjärta. Stillheten, lugnet och den trollbindande skönheten – naturen i Sjaunja är i en klass för sig. Området är 2851 kvadratkilometer stort och förvaltas av Laponiatjuottjudus.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Naturreservatet ligger cirka 30 kilometer väster om Gällivare. Naturliga startpunkter för färder in i Sjaunja är parkeringsplatser eller övernattningsställen längs Sjöfallsvägen, Tjuonajokks fiskecamp vid Kaitumälven, byn Allavare samt stationerna längs malmbanan: Harrå, Fjällåsen och Kaitum kapell.