Area main nature reserve@2x Stubbá

Naturreservatet Stubbá ingår i världsarvet Laponia. Tillsammans med Muddus/Muttos och Sjauna/Sjávnja bildar det landets största myrområde. Här finns också sjöar, bäckar och urskog. Ur de flacka myrområdena reser sig mjukt rundade lågfjäll. Mellanstubba och Niehtsagistjåhkkå är de högsta med en bård av fjällbjörkskog under den kala toppen. Området är 350 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Naturreservatet ligger cirka 11 kilometer väster om Gällivare. Enklast kan man komma in i reservatet från Inlandsvägen och Inlandsbanan som går genom området.