Aktse-båtbrygga vid Guolleluoppal

Flack och lättvandrad stig. Det finns spänger över blöta partier och broar över de största jokkarna. Det är ont om bra tältplatser längs leden, men vid jokken från Tjårek finns det en liten lägerplats. Det går även att tälta vid Aktsestugan.

Tid: 2-2,5 timmar

Att göra:
  • Vandring
Längd: 6.0 km
Underlag:

Lättvandrat underlag, med spångade partier.

Kommunikationer:

Från Sitoälvsbron är det 10 kilometers vandring eller cykling längs en grusväg (Cykelstigen) till båtlänningen vid Guolleluoppal. Det går bilväg från Tjåmotis till Sitoälvsbron (2 mil). Det finns en kostnadsfri parkering vid bron. Till Tjåmotis går det att ta buss från Jokkmokk (7,5 mil).

Länstrafiken Norrbottens webbplats