Area main nature reserve@2x Lövbrickan naturreservat

En gång i tiden nådde Yoldiahavets stränder upp till det område som heter Lövbrickan och som idag ligger 160 meter över havet. Yoldiahavet, ett förstadium till Östersjön, hade bildats av de enorma smältvattenmassorna, och dess strandkant gick ända upp till Lövbrickan. Denna gräns kallas högsta kustlinjen, HK. Vågorna bearbetade det lösa materialet och svallade ner grus och sand till Närkeslätten. De större stenarna blev kvar och bildade klapperstensfält. De slipades runda av att gnidas mot varandra, precis som på dagens havsstränder.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 16 km nordväst om Örebro och ca 3 km nordväst om Frösvidal. Följ skyltar från Frösvidal. Sväng vänster vid T-korsning i grusgropen. Parkera vid liten informationstavla, varifrån en stig leder.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

Vill dit
 • 20190616010243 4 1r58l8o
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20151013105014 3 o5uvy9
Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20170718132655 4 pq00no
 • 20151001173933 3 otnl8q
Kommentera
 • 20151001173933 3 otnl8q

  Peter von Friesendorff

  Mycket fin natur, tyvärr lite väl många ikullfallna träd över stigen som hindrar framkomligheten.

  mer än 4 år