Gullunge vandringsled

I Gullunge finns en mycket fin vandringsslinga genom naturreservatet. Här går du bland gammal gran och tall. Död ved i olika nedbrytningsstadier ger boplats och föda för insekter, hackspettar och många andra arter. Här finns källpåverkad mark, sumpskogsmiljö, kalkpåverkad mark och hällmarker med hänglavar på trädens grenar.

Stigen är kuperad och ungefär halvvägs kan du göra en avstickare till en plats där arkeologer hittat resterna av en fornborg. Läs mer om fornborgen på Rö Hembygdsförenings webbplats.

I sin helhet, inklusive avstickaren, är leden 2,4 km lång.

Observera att i området kan det finnas träd som blåst ned i stormar, och som ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Längd: 2.4 km
Hitta hit:

Närmaste busshållplats heter Ticksta, 2 km promenad från reservatets entré. Bussar från Norrtälje eller Tekniska högskolan, Stockholm. För aktuell tidtabell se sl.se.

Med bil: Infart från Gamla Norrtäljevägen (280) vid Rilanda. Se karta..