Hasselhorn

Vid Erkens strand ligger Hasselhorns naturreservat som är väl värt ett besök. Här kan du vandra genom luftiga lövsalar eller genom barrskog med mossbelupna trädstammar och stenblock. Vid torpet Aspö, i väster, finns riktigt stora ekar, men också ask, alm och lind. En vandringsled följer strandlinjen i reservatets östra del. Ta ett dopp eller stanna till vid någon av de två rastplatserna. De hörde förut till Uppsala universitets limnologiska (sötvattens-) forskningsstation, Erkenlaboratoriet, som ligger på andra sidan sjön.

Obs! Vid Rumpuddvikens rastplats finns en gammal brygganläggning. Bryggan är delvis i dåligt skick och beträdes på egen risk!

I Hasselhorn finns livsmiljöer för många arter. En del av dem är sällsynta. Vill du riktigt nörda in dig och leta, så håll utkik efter almsnabbvinge, blackticka, blekticka, brun lundlav, ekspik, jättesvampmal, oxtungssvamp, stinknagelskivling, tungticka och storgröe.

I området finns också många fågelholkar uppsatta: ser du några småfåglar?

För fiske krävs fiskekort.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Med kollektivtrafik: Närmaste busshållplats är Jersö vägskäl. Härifrån är det drygt 2 kilometers promenad längs Erkenvägen till reservatsgränsen. Därifrån är det ytterligare ca 1,5 km tills du når vandringsleden. Buss från Norrtälje till hållplats Jersö vägskäl. Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se. Buss från Knutby (Uppsala) med UL, se ul.se.

Med bil: Från väg 76, vid Jersö vägskäl, sväng västerut på Erkenvägen. Följ Erkenvägen drygt 2 km tills du når reservatsgränsen. Längs Erkenvägen finns flera parkeringsplatser och -fickor för reservatets besökare.

Kommer du västerifrån? Kör väg 280 Roslagsvägen. Mellan Sättraby och Edsbro, ta Kristineholmsvägen till Erkenvägen. Följ Erkenvägen in i reservatet.