Häverö-Bergby

Kring den lilla igenväxande sjön Lövfjärden frodas en sällsynt rik flora med många av våra vackraste orkidéarter. I början av juni blommar den ovanliga och spektakulära orkidén guckusko i den glesa blandskogen söder om sjön. Öster om Lövfjärden finns rikkärr där den rosa majvivan växer. Fram till början av 1900-talet fanns här en av landets sydligast belägna fäbodar. Hit fördes sommartid kor och getter från byarna i området för bete och framställning av ost och smör. Genom reservatet går en fin promenadslinga.

Alla Sveriges orkidéarter är fridlysta i hela landet. Fotografera dem gärna och njut av dem på plats! Men det är inte tillåtet att plocka eller skada dem. Du kan läsa mer om fridlysta arter på Naturvårdsverkets hemsida.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Med bil: Kör från Älmsta norrut till Bergby; därifrån är det skyltat till reservatet.

Kollektivtrafik: Häverö-Bergby ligger långt från allmänna kommunikationer. Närmaste busshållplats heter Bergby handel, cirka 5 km från reservatet.

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se.