Area main nature reserve@2x Häverö-Bergby

Kring den lilla igenväxande sjön Lövfjärden frodas en sällsynt rik flora med många av våra vackraste orkidéarter. I början av juni blommar den ovanliga orkidén guckusko i den glesa blandskogen söder om sjön. Öster om Lövfjärden finns rikkärr där den rosa majvivan växer. Fram till början av 1900-talet fanns här en av landets sydligast belägna fäbodar. Hit fördes sommartid kor och getter från byarna i området för bete och framställning av ost och smör.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Med bil: Kör från Älmsta norrut till Bergby; därifrån är det skyltat till reservatet.

Kollektivtrafik: Häverö-Bergby ligger långt från allmänna kommunikationer. Närmaste busshållplats heter Bergby handel, cirka 5 km från reservatet.

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se.