Käringboda

Käringboda naturreservat är ett välbevarat skärgårdslandskap med små åkrar, och hagar och strandängar som betas av får. I norra delen finns blåbärsskog och flera utsiktsberg. Ett nät av stigar löper genom landskapet. Den södra delen är mera vildmarksartad, spännande men lite svårare att ta sig fram i. På båda sidorna av halvön finns fina badstränder och solklippor. Anläggningarna är delvis anpassade för personer med funktionshinder.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Med bil: Ta av mot Torö från Nynäsvägen, och följ skyltningen mot naturreservatet.

Med Kollektivtrafik: Till hållplatsen Järflottavägen tar man sig med buss 848 från Nynäshamn. Från hållplatsen är det cirka 1 km promenad till reservatsgränsen.

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se