Fysingen - entré och parkering norr

Parkeringen ligger vid Åshusby gård och härifrån har du nära till vandringsleden och till Nordians hög, en kungagrav från yngre järnåldern.

Fakta

För att skydda Fysingens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller avsiktligt döda vilda djur)
  3. medföra hund som ej är kopplad
  4. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  5. parkera annat än på anvisade platser
  6. beträda eller befara fågelskyddsområdet under tiden 1/4 - 15/7.

Läs reservatsföreskrifterna i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats.

Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Entré
  • Information
  • Parkeringsplats
Hitta hit:

Med kollektivtrafik: Närmaste busshållplats är Åshusby gård. Buss till/från Märsta station. Från hållpatsen är det cirka 300 meters promenad till parkeringen och entrén. För information och tidtabell se sl.se.

Med bil: Från E4 vid trafikplats Rosersberg ta avfart 179 till Norrsundavägen. Kör Norrsundavägen norrut drygt 3 km. Sväng höger vid avfartvägen mor Skånela, Långhundra, Arlanda. Vägen korsar E4 och järvägen. Ta första avfarten till höger, "Åshusby V". I nästa T-korsning håll vänster. Vid stall Oppgården, sväng höger mot "Skånela". Efter cirka 250 m sväng svagt åt höger. Parkeringen ligger cirka 60 m längre fram.

Testad med rullstol

Testad av Anders Andrae - 27 september 2017

Den norra entrén är inte så tillgänglig pga backar och ojämnheter på några ställen. Välj istället den södra entrén vid Åsholmen vid ditt besök.