Promenadslinga, Häverö-Bergby

Promenera i omväxlande natur smyckad av orkidéer. Utmed promenadslingan som är cirka 2,4 km lång leds besökaren genom en omväxlande natur som hyser länets största bestånd av den praktfulla orkidén guckusko. I juni månad blommar tusentals exemplar och de är lättast att beskåda i de strövvänliga skogarna söder om Lövfjärden. Trots att skogarna inte är särskilt gamla så lever här en rad trädväxande mossor och lavar som tillsammans skapar en trolsk stämning.

Stigen kan bitvis vara svår att följa i synnerhet om man besöker området utanför växtsäsong men små vägvisare i form av pilar hjälper besökaren att finna rätt. Stigen är även bitvis relativt svårframkomlig.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 2.6 km